Spółka cywilna

  Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej wspólnie z innymi osobami. Spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa. Podmiotami takimi są wyłącznie jej wspólnicy. Spółka cywilna podlega jednak opodatkowaniu podatkiem VAT i akcyzowym tak jakby była odrębnym podmiotem. Wspólnicy rejestrują działalność gospodarczą w CEIDG. Wspólnicy decydują się na osiągnięcie obranego celu gospodarczego oraz dokonują wkładów …

Spółka cywilna Dalej »

Działalność w formie spółki jawnej

  Spółka jawna jest handlową spółką osobową, która jest „ułomną” osobą prawną, nie ma osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną. Swoją działalność opiera na osobach wspólników, a nie na wpłaconym kapitale. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS. Spółka jawna nie posiada żadnych organów, stąd wspólnicy mają prawo i obowiązek reprezentować …

Działalność w formie spółki jawnej Dalej »

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Podstawową i najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby fizyczne we własnym imieniu i na własny rachunek, jest indywidualna działalność gospodarcza. Właściciel firmy osobiście prowadzi działalność firmy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. To forma charakterystyczna przede wszystkim dla małych przedsięwzięć. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. …

Jednoosobowa działalność gospodarcza Dalej »

Jak wyróżnić firmę na tle konkurencji

Większość firm musi stawić czoła konkurencji. Jedynie nieliczne działają w swojej niszy nie niepokojone przez innych uczestników rynku. Powołując się na US Small Business Administration, możemy powiedzieć, że aby osiągnąć sukces i wyrwać się z szablonu, jednym z pierwszych kroków które powinieneś wykonać w swoim planie rozwoju jest określenie rynku docelowego oraz ustalenie dlaczego klienci …

Jak wyróżnić firmę na tle konkurencji Dalej »

Spółka partnerska

  Przedstawiciele wolnych zawodów, takich jak lekarze, prawnicy, doradcy podatkowi, księgowi, biegli rewidenci, mogą założyć spółkę partnerską. Partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Umowę spółki partnerskiej zawiera się wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Spółka powstaje z chwilą wpisu do KRS. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe …

Spółka partnerska Dalej »