Jednolity plik kontrolny – JPK – najważniejsze informacje

Jednolity plik kontrolny to dane elektroniczne pochodzące z ksiąg podatkowych przedsiębiorstw, zapisane w ściśle określonym formacie, których może żądać organ podatkowy w celach kontrolnych.

Jest to więc rozszerzenie standardów kontroli o dostęp do elektronicznej wersji ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Dane będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na nośnikach danych elektronicznych. Ważne jest, że dane będą musiały być zapisane w odpowiedniej strukturze logicznej, czyli w standardzie wskazanym przez Ministerstwo Finansów.

Struktura logiczna wskazana przez Ministerstwo Finansów jest podana na stronach ministerstwa.

 

Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zakłada ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649).

Ustawa w pierwszej kolejnosci obejmie duże przedsiębiorstwa, zatrudniające przynajmniej 250 pracowników oraz osiągające roczny obrót w wysokości 50 milionów euro (lub ich całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów euro).

Obowiązek złożenia comiesięcznego pliku JPK_VAT od 1 lipca 2016 r. dotyczy dużych przedsiębiorców, a od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem tym zostali również objęci mali i średni przedsiębiorcy. Natomiast mikroprzedsiębiorcy będą objęci tym obowiązkiem dopiero od 1 stycznia 2018 r.

 

Jednolity plik kontrolny otwiera nowy rozdział w kwestii kontroli podatkowych i skarbowych. Zapewni on zupełnie nową jakość i szczegółowość informacji, jakie uzyskają organy podatkowe w procesie kontroli podatkowej, umożliwiając identyfikację nieprawidłowości podatkowych na zupełnie nowym poziomie. Ministerstwo Finansów przekonuje, że w efekcie wprowadzenia JPK korzyści odniesie zarówno administracja podatkowa, jak i sami podatnicy. Wprowadzenie JPK ma też pozwolić na szybszą i skuteczniejszą reakcję na zagrożenia związane z systemem podatkowym, w tym przede wszystkim oszustwa karuzelowe i przenoszenie dochodów do tzw. rajów podatkowych.