firma

JPK dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Czym jest JPK­­_VAT – to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres, – dane do utworzenia JPK_VAT …

JPK dla mikroprzedsiębiorców Dalej »

ZUS – jedna wpłata na jedno konto

  Od początku 2018 roku przedsiębiorcy będą płacić jednym przelewem na jedno konto wszystkie swoje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Zmiany te rząd przyjął 7 lutego 2017 r. jako projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks …

ZUS – jedna wpłata na jedno konto Dalej »

Przyjmujemy pracownika – obowiązki pracodawcy

  Zatrudniając pracowników pojawiają się w naszej działalności nowe obowiązki, zarówno względem osób zatrudnionych, jak również formalności do dopełnienia oraz terminy, których musimy dotrzymać.   Umowa o pracę Zgodnie z art. 29 par. 2 Kodeksu Pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca …

Przyjmujemy pracownika – obowiązki pracodawcy Dalej »

Zawieszenie działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą może zajść konieczność czasowego przerwania działalności np. w związku z kilkumiesięcznym wyjazdem za granicę lub każdym innym powodem, który uniemożliwi prowadzenie i funkcjonowanie firmy. Przedsiębiorca może w takiej sytuacji zawiesić działalność gospodarczą. Podstawowy warunek, aby mieć możliwość zawieszenia działalności to niezatrudnianie pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. W myśl artykułu 14a Ustawy …

Zawieszenie działalności gospodarczej Dalej »

Jak rozliczyć nadgodziny

  Prowadząc firmę i zatrudniając pracowników, niejednokrotnie zajdzie konieczność zostania dłużej w pracy lub nawet przyjścia w sobotę czy w niedzielę. Jak rozliczyć wówczas godziny, które pracownik był w pracy ponad standardowy czas? Zacznijmy od ustalenia ile powinien wynosić czas pracy pracownika. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy: Art. 129. § 1. Czas pracy nie może …

Jak rozliczyć nadgodziny Dalej »