podatki

Zasady ogólne podatku dochodowego czyli skala progresywna

Jest to podstawowa forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przepisy nie zawierają warunków ograniczających możliwość opodatkowania w tej formie co oznacza, że może ją wybrać każda osoba fizyczna, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej. Płacenie podatków według zasad ogólnych oznacza zastosowanie się do obowiązujących progów i stawek podatkowych.   Skala podatku dochodowego od osób …

Zasady ogólne podatku dochodowego czyli skala progresywna Dalej »

Liniowy podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

  Alternatywną formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej według skali progresywnej jest płacenie podatku według jednolitej 19% stawki. Z jednej strony stała i stosunkowo niska stawka jest atrakcyjna, jednak wybór tej formy wiąże się z utratą prawa do ulg, kwoty wolnej od podatku i możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. Ponadto podatku liniowego nie może …

Liniowy podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Dalej »

Opodatkowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wybór formy opodatkowania dochodów w działalności gospodarczej jest bardzo ważny, gdyż wpływa na wysokość płaconych podatków, rodzaj i zakres prowadzonej ewidencji księgowej oraz możliwość korzystania przez podatnika z preferencji podatkowych. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem osiągniętych z tego tytułu dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych czyli podatkiem PIT. Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności …

Opodatkowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Dalej »