firma

Spółka partnerska

  Przedstawiciele wolnych zawodów, takich jak lekarze, prawnicy, doradcy podatkowi, księgowi, biegli rewidenci, mogą założyć spółkę partnerską. Partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Umowę spółki partnerskiej zawiera się wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Spółka powstaje z chwilą wpisu do KRS. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe …

Spółka partnerska Dalej »

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Podstawową i najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby fizyczne we własnym imieniu i na własny rachunek, jest indywidualna działalność gospodarcza. Właściciel firmy osobiście prowadzi działalność firmy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. To forma charakterystyczna przede wszystkim dla małych przedsięwzięć. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. …

Jednoosobowa działalność gospodarcza Dalej »