firma

Tytuł prawny do nieruchomości

  19 maja 2016 roku wszedł w życie przepis obligujący przedsiębiorcę do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości.  Artykuł 16a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi: Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy określone w art. 25 ust. 1 pkt 5 podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tytuł ten …

Tytuł prawny do nieruchomości Dalej »

Jak ustalić wynagrodzenie za urlop

W kwestii ustalania szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, Kodeks Pracy kieruje nas do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Art. 173 KP).   Sprawę uregulowano rozporządzeniem z dnia 8 stycznia 1997 r. Istotą ustalenia wysokości wynagrodzenia za czas urlopu jest wliczenie zmiennych składników, …

Jak ustalić wynagrodzenie za urlop Dalej »

Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Nowelizacja Kodeksu Pracy uregulowała kwestię zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Wiemy także jakie zasady stosować przy ustalaniu wynagrodzenia za ten okres. 22 lutego 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie art. 362, dotycząca wypowiedzenia umowy o pracę bez konieczności świadczenia pracy. Dotychczasowe przepisy nie …

Wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Dalej »

Jednolity plik kontrolny – JPK – najważniejsze informacje

Jednolity plik kontrolny to dane elektroniczne pochodzące z ksiąg podatkowych przedsiębiorstw, zapisane w ściśle określonym formacie, których może żądać organ podatkowy w celach kontrolnych. Jest to więc rozszerzenie standardów kontroli o dostęp do elektronicznej wersji ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Dane będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na nośnikach danych elektronicznych. Ważne jest, …

Jednolity plik kontrolny – JPK – najważniejsze informacje Dalej »

Elektroniczne zwolnienia lekarskie czyli e-ZLA

Lekarze mogą już wypisywać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Nie oznacza to jednak, że papierowe zwolnienia znikną od razu.   Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od  1 stycznia 2018 r.  będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne. …

Elektroniczne zwolnienia lekarskie czyli e-ZLA Dalej »