Misja firmy – czy to ważne?

Misja firmy – to podstawowy dokument, taka konstytucja, wyznaczający kierunek i istotę działalności przedsiębiorstwa.

Misja jest sprecyzowaniem pomysłu na biznes lub na inną organizację, niekoniecznie zarobkową. Dokument ten nakreśla osobowość organizacji. Powinien zawierać informacje o tym:
– po co istnieje przedsiębiorstwo
– do czego dąży
– kim są lub będą jego klienci
– jakie zaspokaja potrzeby

Działalność przedsiębiorstwa, wszystkie decyzje, nowe produkty, plany marketingowe, inicjatywy biznesowe, powinny zawierać się w ramach misji.

Na podstawie misji, można sformułować spójną strategię komunikacji marketingowej, która ma na celu ciągłe dążenie do spełniania oczekiwań konsumenta. Misja, powinna być więc nastawiona na potrzeby klientów, dzięki czemu możliwe będzie zdefiniowanie na jej podstawie unikalnej propozycji wartości.

Aby stworzyć Misję swojego przedsiębiorstwa, zacznij od spisania ogólnej wizji, którą masz dla biznesu. Następnie dodaj do niej szczegóły, tak aby jak najlepiej precyzowała zasadnicze wyzwania, strategię i to czym chcesz się wyróżniać. Na końcu skróć całość zostawiając kluczowe elementy. Pamiętaj, że dokument Misji powinien być: zwięzły, elastyczny i oryginalny, czyli Twój własny, nie skopiowany od innych.

Misja jest kierunkiem, który wyznacza sobie przedsiębiorstwo. Z misji wypływają różnego rodzaju cele – na poziomie taktycznym, strategicznym i operacyjnym. W trakcie działalności pojawia się mnóstwo pokus, aby skręcić w inną drogę, wykorzystać pojawiającą się szansę, nie zawsze prowadzącą do celu. Po czasie okazuje się, że nasza firma nie ma nic wspólnego z oryginalnym pomysłem, rozmyła się i nie wiadomo do końca jakie usługi świadczy. Możemy się wówczas czuć zawiedzeni tym, do czego doprowadziliśmy nasze przedsiębiorstwo.

Spisanie Misji na samym początku, ma za zadanie utrzymać przedsiębiorstwo na obranym szlaku, aby nie doprowadzić do „rozmycia się” firmy. Posiadanie Misji nie oznacza, że musimy się sztywno trzymać pierwotnego pomysłu, ale ma pomóc w osiąganiu celów biznesowych.

Na koniec kilka inspiracji.

Misja Coca-Coli:

Nasza misja niezmiennie wskazuje nam kierunek, w którym podążamy. Opisuje cel naszej firmy i stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas działań i decyzji.Chcemy dawać światu orzeźwienie. Chcemy inspirować i wywoływać uśmiech szczęścia. Chcemy się wyróżniać poprzez budowanie trwałych wartości.

Misja Fiat Chrysler Automobiles (FCA):

Zaangażowanie Grupy: mniejszy wpływ na środowisko, bezpieczne i skomunikowane pojazdy, coraz bardziej konkurencyjne produkty.

Misja The Walt Disney Company:

Make people happy (w tłumaczeniu na polski „uszczęśliwiać ludzi” ).

Misja Samsung:

Inspirować świat dzięki naszym innowacyjnym technologiom, produktom i wzornictwu, które wzbogaca życie ludzi i przyczynia się do dobrobytu społecznego, tworząc nową przyszłość.

Sformułowanie Misji firmy, może wzmocnić firmę, ustabilizować jej reputację, wskazać nowe możliwości, a w konsekwencji zwiększyć sprzedaż i zyski.

Powodzenia!