Wydrukuj tę stronę
Odsetki podatkowe Odsetki podatkowe

Odsetki podatkowe - czy można zapłacić mniej

Odsetki podatkowe do zapłaty do nie koniecznie najprzyjemniejsza część biznesu, i oczywiście niekonieczna, ale nie jednemu przedsiębiorcy się przytrafiła.

Nowe zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych od 01.01.2016.

 

Niejednokrotnie zapomniana wpłata, czasem zaniedbana, a nieraz wynikająca z błędu. Nie mniej jednak, gdy odsetki wystąpią trzeba je zapłacić jak najszybciej, gdyż kwota narasta codziennie.

Gdy nie zapłacimy podatku w terminie powstaje "zaległość podatkowa". Od zaległości podatkowych, naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki natomiast nalicza sam podatnik.

Jak obliczyć kwotę odsetek?

1. Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu wymagalności (np. gdy dzień wymagalności to 25 odsetki liczymy od 26)

2. Odsetki nalicza się łącznie z dniem zapłaty (np. płacimy 23 dnia miesiąca to naliczamy zaległóść włącznie z 23)

3. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

4. Odsetki w skali roku obliczane są wg następującego wzoru:

O = (W x D x r) / 365 gdzie: O - kwota odsetek
D - liczba dni zwłoki
r - stopa odsetek za zwłokę
W - kwota zaległości

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez "Pocztę Polską" za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.

Jaką zastosować stawkę? Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów publikowane są aktualne oraz historyczne stawki (aż od 1989 roku. Poniżej aktualne stawki od 2010 roku.

Stawka

Okres obowiązywania

Podstawa prawna

8,00% od 9 października 2014 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
10,00% od 4 lipca 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca  2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
10,50% od 6 czerwca 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca  2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
11,00% od 9 maja 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja  2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
11,50% od 7 marca 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12  marca  2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
12,50% od 7 lutego 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
13,00% od 10 stycznia 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
13,50% od 6 grudnia 2012 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
14,00% od 8 listopada 2012 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
14,50% od 10 maja 2012  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

14,00%

od 9 czerwca 2011

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

13,50 %

od 12 maja 2011

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

13,00 %

od 6 kwietnia 2011

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

12,50 %

od 20 stycznia 2011

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

12 %

od 9 listopada 2010

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Natomiast, gdy zorientujemy się, że popełniliśmy błąd możemy złożyć korektę deklaracji wraz z uzasanieniem przyczyn korekty. W takim przypadku, czyli złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.

Przepisu o obiżonej stawce odsetek za zwłokę nie stosuje się do korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.